Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 4 stycznia 2002 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKO-CHIŃSKIE PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I KULTURALNEJ LAN-YANG

KRS

0000066860

Adres siedziby

Limanowskiego / 11P, 02-943 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu należy: 1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciąganie w jego imieniu wszelkich zobowiązań. Reprezentacja zarządu przy zaciąganiu zobowiązań jest dwuosobowa łączna: przewodniczący, vice przewodniczący lub sekretarz generalny oraz obowiązkowo skarbnik.

Cel działania

A. Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi stosunków i współpracy międzynarodowej pomiędzy rzeczpospolitą Polską a chińską rebubliką ludową zwanych dalej "Krajami" b. Współpraca z innymi organizacjami społecznymi c. Wspieranie organizacyjne osób i jednostek organizacyjnych, podejmujących działania mające na celu ugruntowanie współpracy pomiędzy krajami d. Rozwijanie przyjaźni pomiędzy krajami e. Wzbogacanie wiedzy na temat krajów

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski