Nazwa pełna

FINTRUST SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000668582

NIP

5223086426

REGON

366805674

Data rejestracji

16 marca 2017 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Kapitał wpłacony

200 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego prezes oraz wiceprezes zarządu reprezentują spółkę samodzielnie. Członek zarządu reprezentuje spółkę wraz z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017