Nazwa pełna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "KONFEDERACJA INICJATYW POZARZĄDOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ"

KRS

0000668126

NIP

5272800295

REGON

366784788

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 50 / U1, 01-801 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

14 marca 2017 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu konfederacji składa łącznie dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, wiceprezes zarządu lub sekretarz zarządu.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021