Nazwa pełna

EUROPEAN ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000667876

NIP

1231342758

REGON

366756042

Data rejestracji

9 marca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

4 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Krótka 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność fotograficzna

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplemantariusz, który jest reprezentowany przez członka zraządu działającego samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi renata krystyna juszkiewicz-ciechonska (członek zarządu).

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017