Poprzednio

ENEL X

Nazwa pełna

ENEL X POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000666338

NIP

5252701584

REGON

366711507

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 marca 2017 r.

Kapitał zakładowy

12,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU. NIE MOŻNA WSKAZAĆ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO - WŁAŚCICELA JAKO OSOBY FIZYCZNEJ - SPÓŁKA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI ENEL KTÓREJ PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM,

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • 245.503 udziały o wartości 12.275.150,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 9 września 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 16 lutego 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017