Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PORTOWE "SIEĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000066530

NIP

9580886484

REGON

191251610

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

5 tys. zł

2007 r.

1,2 tys. zł

2006 r.

3,4 tys. zł

2006
2007
2010
3,4 tys. zł 1,2 tys. zł 5 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
 • WICEPREZES ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEGO "SIEĆ" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,3 mln zł

  Liczba udziałów

  2653

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11728 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001