Nazwa pełna

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "PER ASPERA AD ASTRA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000006652

Data rejestracji

2 maja 2001 r.

Adres siedziby

Ks.bp.j.s.pelczara 13, 38-420 Korczyna, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu ukształtowanie samodzielnej postawy człowieka w stosunku do otaczającej go rzeczywistości , wyzwalanie i uaktywnianie jego sił twórczych, a przez to wprowadzanie nowych wartości do kultury duchowej i materialnej wsi a także świadczenie pomocy materialnej i duchowej katolickim jednostkom edukacyjnym , a zwłaszcza ludowemu uniwersytetowi katolickiemu arch. I diecezji przemyskiej

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY