Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

29 maja 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedzibą w świdniku, lu vi ns rej krs 18864/18/938, 24. 05. 2019