Nazwa pełna

"SZWADRON" IM. PUŁKU 4 UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000661067

NIP

6040181979

REGON

366634669

Data rejestracji

23 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Żuławska 12D, Skowarcz, 83-032 Pszczółki, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie sportów obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem przysposobienia obronnego dzieci i młodzieży. 2) upowszechnianie historii, wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 3) organizacja mundurowych grup rekonstrukcyjnych z czasów ii rzeczpospolitej w celach propagowania i utrwalania poczucia patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez czynne uczestnictwo w uroczystościach państwowych i resortowych, oraz inscenizacjach historyczno-edukacyjno-wychowawczych a jednocześnie zakup, utrzymanie, wynajmowanie infrastruktury z nimi związanych (budynki, zwierzęta, pojazdy itp). 4) organizacja i pomoc w opiece nad weteranami i członkami organizacji kombatanckich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY