Nazwa pełna

"EDO"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000006603

NIP

8970031100

REGON

931508090

Adres siedziby

Franza Petera Schuberta 24, 52-129 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 kwietnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

201,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki sprawuje jednoosobowo prezes spółki. Prezes kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki uprawniony jest wyłącznie prezes.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 kwietnia 2001 r.

  Wartość udziałów

  201,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  36

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

684,8 tys. zł

2020 r.

3,4 mln zł

2019 r.

2,6 mln zł

2018 r.

2,7 mln zł

2017 r.

2,7 mln zł

2016 r.

18,9 tys. zł

2014 r.

9,8 tys. zł

2013 r.

12,7 tys. zł

2012 r.

14,6 tys. zł

2011 r.

21,8 tys. zł

2010 r.

27 tys. zł

2009 r.

48,4 tys. zł

2008 r.

123,1 tys. zł

2007 r.

131,2 tys. zł

2006 r.

157,9 tys. zł

2005 r.

351,6 tys. zł

2004 r.

86,4 tys. zł

2003 r.

38,9 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
38,9 tys. zł 86,4 tys. zł 351,6 tys. zł 157,9 tys. zł 131,2 tys. zł 123,1 tys. zł 48,4 tys. zł 27 tys. zł 21,8 tys. zł 14,6 tys. zł 12,7 tys. zł 9,8 tys. zł 18,9 tys. zł 2,7 mln zł 2,7 mln zł 2,6 mln zł 3,4 mln zł 684,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2399 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002