Nazwa pełna

GET HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000660231

NIP

6342886145

REGON

366444118

Adres siedziby

Młynarska 13A / 90, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

12 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    21.03.2019

    Do

    01.08.2021

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego jak i jednoosobowego do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie. Do zaciągania przez spółkę zobowiązań lub rozporządzania przez nią prawem, których wartość jednorazowo przekracza kwotę 100. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017