Nazwa pełna

1C ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000660225

NIP

5223082090

REGON

366414130

Adres siedziby

Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

7,4 mln zł

Kapitał wpłacony

7,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez prezesa zarządu działającego łącznie z innym członkiem zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

68,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.1CE.GAMES

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017