Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 24.07.2018

    Od 12. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 12. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 12. 01. 2017 do 31. 12. 2017