Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

187,1 tys. zł

2020 r.

813,5 tys. zł