Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 9 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

"OCHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000658544

NIP

9452201865

REGON

366358927

Data rejestracji

17 stycznia 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

646 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprzentowania spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 17 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  646 tys. zł

  Liczba udziałów

  646

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres WWW

WWW.OCHO.PL

Adres e-mail

SPOLKA@OCHO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017