Nazwa pełna

ENERGY SOLAR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000658526

NIP

5252686146

REGON

365918258

Adres siedziby

Pl. Solny 14 / 3, 50-062 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 stycznia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

16,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇱🇹

    Rezydencja

    🇱🇹

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

149,4 tys. zł

2020 r.

695,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017