Nazwa pełna

FUNDACJA "POMOC CHORYM NA BIAŁACZKĘ"

KRS

0000065814

NIP

7781353931

REGON

630758290

Adres siedziby

Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu lub jeden członek i pełnomocnik powołany przez zarząd.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, solidarnie względem wszystkich pacjentów kliniki hematologii, poprzez: - uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w klinice hematologii. - rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę medyczną. - polepszanie wyposażenia katedry i kliniki hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego uniwersytetu medycznego w poznaniu. - podnoszenie kwalifikacji pracowników kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z chorobami krwi.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1047 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY