Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 15 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "POMOC CHORYM NA BIAŁACZKĘ"

KRS

0000065814

NIP

7781353931

REGON

630758290

Adres siedziby

Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu lub jeden członek i pełnomocnik powołany przez zarząd.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, solidarnie względem wszystkich pacjentów kliniki hematologii, poprzez: - uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w klinice hematologii. - rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę medyczną. - polepszanie wyposażenia katedry i kliniki hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego uniwersytetu medycznego w poznaniu. - podnoszenie kwalifikacji pracowników kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z chorobami krwi.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1047 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY