Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

14,2 mln zł

2016 r.

15,2 tys. zł

2015 r.

63,1 tys. zł

2015
2016
2019
63,1 tys. zł 15,2 tys. zł 14,2 mln zł