Nazwa pełna

CIECH CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000065799

NIP

5562345497

REGON

092536890

Adres siedziby

Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

27,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są w przypadku: - zarządu jednoosobowego: członek zarządu samodzielnie - zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden członek zarządu i prokurent łącznie, jeden członek zarządu i pełnomocnik łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 23 lipca 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 23 lipca 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 29 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

14,2 mln zł

2016 r.

15,2 tys. zł

2015 r.

63,1 tys. zł

2015
2016
2019
63,1 tys. zł 15,2 tys. zł 14,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

35,2 mln zł

14,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CIECHGROUP.COM

Adres e-mail

CIECHCARGO@CIECHGROUP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4818 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015