Nazwa pełna

CIECH CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000065799

NIP

5562345497

REGON

092536890

Adres siedziby

Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

27,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: 1)w przypadku zarządu jednoosobowego: a) członek zarządu samodzielnie; B) prokurenci, stosownie do rodzaju ustanowionej prokury; 2)w przypadku zarządu wieloosobowego: a) dwaj członkowie zarządu łącznie; B) jeden członek zarządu i prokurent łącznie; C) prokurenci, stosownie do rodzaju ustanowionej prokury.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD CIECH S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD CIECH SODA POLSKA S.A. KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 23 lipca 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 10 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

0 zł

2016 r.

15,2 tys. zł

2015 r.

63,1 tys. zł

2015
2016
2019
63,1 tys. zł 15,2 tys. zł 0 zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

35,2 mln zł

14,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CIECHGROUP.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4818 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015