Nazwa pełna

ASTROSPHERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000657728

NIP

6772412935

REGON

366334460

Adres siedziby

Emaus 19, 30-213 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 stycznia 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu oraz każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  3,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.ASTROSPHERE.PL

Adres e-mail

K.SOLEK@ASTROSPHERE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017