Nazwa pełna

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000657123

NIP

7282789248

REGON

101380757

Data rejestracji

4 stycznia 2017 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

139,2 tys. zł

Kapitał docelowy

1 tys. zł

Kapitał wpłacony

139,2 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

450 zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

OAT

Liczba wyemitowanych akcji:

14 mln

Wartość rynkowa:

627,8 mln zł

Sprawozdanie za rok 2020
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

22,3 mln zł

2019 r.

22,4 mln zł

2018 r.

97,5 tys. zł

2017 r.

54,7 mln zł

2015 r.

42,6 mln zł

2014 r.

19,3 mln zł

2013 r.

5,9 mln zł

2012 r.

1,5 mln zł

2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
1,5 mln zł 5,9 mln zł 19,3 mln zł 42,6 mln zł 54,7 mln zł 97,5 tys. zł 22,4 mln zł 22,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

89 mln zł

67,3 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Każdy członek zarządu samodzielnie. 2. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu spółki, które dotyczą umów lub transakcji, których kwota przekracza w całkowitym okresie ich trwania 500. 000 złotych upoważniony jest prezes zarządu spółki samodzielnie lub dwóch członków zarządu spółki łącznie lub członek zarządu spółki wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 8 marca 2017 r.

    PROKURA Z OGRANICZENIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (ART. 109 Z INDEKSEM GÓRNYM 4 §1 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 KODEKSU CYWILNEGO)

Inne dane

Adres www

WWW.ONCOARENDI.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017