Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 18 grudnia 2001 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GMIN "TRAKT BATOREGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000065671

REGON

791012022

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

1000-Lecia 1, 16-123 Kuźnica, Polska

Cel działania

Wspólne działanie gmin zmierzające do: 1. Rozwoju ruchu tranzytowego drogą nr 18 białystok - kuźnica, 2. Zmniejszenia uciążliwości powodowanych przez ruch tranzytowy, a w szczególności w obszarze terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej, 3. Przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z faktu transportu przez teren gmin substancji i materiałów niebezpiecznych, 4. Wpływania na politykę gospodarczą województwa podlaskiego w zakresie rozwoju ruchu tranzytowego, 5. Rozbudowy przejścia granicznego w kuźnicy i nadania mu odpowiedniej rangi i standardu, 6. Budowy obwodnicy kuźnicy, sokółki, wasilkowa i białegostoku, 7. Rozwoju infrastruktury towarzyszącej obsłudze ruchu drogowego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja na zewnątrz - przewodniczący zarządu -w zakresie zarządu mieniem - dwaj członkowie zarządu, przewodniczący zarządu i jeden członek zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY