Nazwa pełna

MDM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000655312

NIP

7771741324

REGON

630735410

Adres siedziby

Jana Czochralskiego 9, 61-248 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

2 stycznia 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz.

Beneficjenci rzeczywiści
 • WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI MDM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MDM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  8.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  8.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  16.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  16.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  8.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  8.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

25,8 tys. zł

2022 r.

182,7 tys. zł

2021 r.

5,9 tys. zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

49,6 tys. zł

2018 r.

4,6 mln zł

2010 r.

9,6 tys. zł

2006 r.

428,5 tys. zł

2005 r.

254,9 tys. zł

2004 r.

17,6 tys. zł

2004
2005
2006
2010
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17,6 tys. zł 254,9 tys. zł 428,5 tys. zł 9,6 tys. zł 4,6 mln zł 49,6 tys. zł 1,6 mln zł 5,9 tys. zł 182,7 tys. zł 25,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,5 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017