Poprzednio

POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA - DETAL"

Nazwa pełna

POLSKA SIEĆ HANDLOWA "NASZ SKLEP" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000065486

NIP

7921928232

REGON

650975511

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 80 / 5, 00-175 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

52,3 mln zł

Kapitał docelowy

188,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

52,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) samodzielnie prezes zarządu lub, b) samodzielnie prokurent lub, c) dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo d) członek zarządu i pełnomocnik, e) dokonania niżej wymienionych czynności wymaga działania prezesa zarządu: -zaciągnięcie przez spółkę kredytu, -nabywanie i zbywanie przediębiorstw, nieruchomości i ruchomości o wartości powyżej 10. 000,00 zł, -udzielanie poręczeń oraz ustanawianie hipotek i zastawów, -zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z osobami zatrudnionymi w spółce, jeżeli miesięczne wynagrodzenie ma przekroczyć 5. 000 zł, -tworzenie, likwidacja i wykorzystywanie funduszy specjalnych.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

10 stycznia 2018 r.

DKK-7/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

1,2 mln zł

2023 r.

12,6 mln zł

2022 r.

12,9 mln zł

2021 r.

11,9 mln zł

2020 r.

11,1 mln zł

2019 r.

12,3 mln zł

2018 r.

11,7 mln zł

2017 r.

9,7 mln zł

2016 r.

9,6 mln zł

2015 r.

9,2 mln zł

2014 r.

9,5 mln zł

2013 r.

9,2 mln zł

2012 r.

8,2 mln zł

2011 r.

5,9 mln zł

2010 r.

4,7 mln zł

2009 r.

3,5 mln zł

2008 r.

3,1 mln zł

2007 r.

2,5 mln zł

2006 r.

1,3 mln zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,3 mln zł 2,5 mln zł 3,1 mln zł 3,5 mln zł 4,7 mln zł 5,9 mln zł 8,2 mln zł 9,2 mln zł 9,5 mln zł 9,2 mln zł 9,6 mln zł 9,7 mln zł 11,7 mln zł 12,3 mln zł 11,1 mln zł 11,9 mln zł 12,9 mln zł 12,6 mln zł 1,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.NASZ-SKLEP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2451 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE