Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-KERAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000065375

NIP

5270204695

REGON

012538109

Data rejestracji

28 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

28 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Srebrnogórska 4, 03-166 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z jednego członka zarządu spółka jest reprezentowana przez tego członka zarządu samodzielnie lub przez dwóch prokurentów. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków, spółka jest reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu lub przez jednego członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 3 kwietnia 2012 r.

  90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 kwietnia 2018 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 28093 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991