Nazwa pełna

CDL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000652938

NIP

5252688659

REGON

366093848

Data rejestracji

16 grudnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

24 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Kościuszkowskie 45 / 79, 00-347 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Rozbiórka I przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych I pozostałych instalacji budowlanych

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Sprawozdanie za okres 13 grudnia 2016 r. — 31 grudnia 2017 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 16 grudnia 2016 r.

  118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017