Nazwa pełna

EUROPEAN ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000652891

NIP

1231333417

REGON

366130182

Data rejestracji

21 grudnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

4 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Krótka 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność fotograficzna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017