Nazwa pełna

ARVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000652890

NIP

8961557162

REGON

366095942

Adres siedziby

Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 grudnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,5 mln zł

2021 r.

6,5 mln zł

2020 r.

6,1 mln zł

2019 r.

4,2 mln zł

2019
2020
2021
2022
4,2 mln zł 6,1 mln zł 6,5 mln zł 4,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016