Poprzednio

GMW INWESTYCJE 4

Nazwa pełna

"GMW INWESTYCJE 4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000652606

NIP

5512627696

REGON

366093297

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,1 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 16. 04. 2018 r. O rozwiązaniu spółki zaprotokołowana przez notariusza ewę kłosowską-matlak prowadzącą kancelarię notarialną w zatorze (rep. A nr 2129/2018), 16. 04. 2018

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016