Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

202,2 tys. zł

2018 r.

7 mln zł

2017 r.

815,1 tys. zł

2013 r.

120,3 tys. zł

2012 r.

616,6 zł

2011 r.

3,8 mln zł

2005 r.

252,9 zł

2005
2011
2012
2013
2017
2018
2020
252,9 zł 3,8 mln zł 616,6 zł 120,3 tys. zł 815,1 tys. zł 7 mln zł 202,2 tys. zł