Nazwa pełna

FUNDACJA LUBELSKA AGORA MODERNIZMU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000652315

NIP

9462664845

REGON

366054417

Data rejestracji

12 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 28 / 9, 20-433 Lublin, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie I popieranie inicjatyw oraz działań mających na celu upowszechnienie I rozwijanie projektów I działań o charakterze naukowym, kulturalnym I społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą architektury, urbanistyki I desingu okresu modernizmu; 2. Prowadzenie I popieranie badań naukowych w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa I rzemiosła artystycznego, historii społecznej oraz socjologii, a także sztuk wizualnych; 3. Integrowanie działalności artyystów I miłośników modernizmu na rzecz krzewienia wartości projektów tego okresu; 4. Wspieranie artystów I naukowców; 5. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację nauki, kultyry I sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu; 6. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju kultury I nauki; 7. Inicjowanie działań lub współdziałanie w celu rozwoju wzajemnych kontaktów I relacji pomiędzy osobami/podmiotami związanymi z przedsiębiorczością, nauką a osobami związanymi ze światem kultury I sztuki; 8. Działalność w obszarze przemysłów kreatywnych I branży twórczej; 9. Promocja kultury I sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniejm okresu xx wieku; 10. Promocja kultury I sztuki międzynarodowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie każdy z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.AGORAMODERNIZMU.PL

Adres e-mail

AGORA@AGROMODERNIZMU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY