Nazwa pełna

FUNDACJA LUBELSKA AGORA MODERNIZMU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000652315

NIP

9462664845

REGON

366054417

Data rejestracji

12 grudnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

21 września 2018 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 28 / 9, 20-433 Lublin, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie I popieranie inicjatyw oraz działań mających na celu upowszechnienie I rozwijanie projektów I działań o charakterze naukowym, kulturalnym I społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą architektury, urbanistyki I desingu okresu modernizmu; 2. Prowadzenie I popieranie badań naukowych w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa I rzemiosła artystycznego, historii społecznej oraz socjologii, a także sztuk wizualnych; 3. Integrowanie działalności artyystów I miłośników modernizmu na rzecz krzewienia wartości projektów tego okresu; 4. Wspieranie artystów I naukowców; 5. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację nauki, kultyry I sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu; 6. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju kultury I nauki; 7. Inicjowanie działań lub współdziałanie w celu rozwoju wzajemnych kontaktów I relacji pomiędzy osobami/podmiotami związanymi z przedsiębiorczością, nauką a osobami związanymi ze światem kultury I sztuki; 8. Działalność w obszarze przemysłów kreatywnych I branży twórczej; 9. Promocja kultury I sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniejm okresu xx wieku; 10. Promocja kultury I sztuki międzynarodowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie każdy z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.AGORAMODERNIZMU.PL

Adres e-mail

AGORA@AGROMODERNIZMU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY