Nazwa pełna

CZARNET K. SZYMURA , A. OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000652141

NIP

6351766819

REGON

240695045

Adres siedziby

Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

14 grudnia 2016 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentować spółkę samodzielnie w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

70,8 tys. zł

2019 r.

47,2 mln zł

2017 r.

4,3 tys. zł

2016 r.

29,4 tys. zł

2015 r.

6,8 tys. zł

2014 r.

85,8 tys. zł

2013 r.

5,5 mln zł

2012 r.

978,3 tys. zł

2011 r.

18,9 mln zł

2010 r.

38 tys. zł

2009 r.

18,4 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
18,4 tys. zł 38 tys. zł 18,9 mln zł 978,3 tys. zł 5,5 mln zł 85,8 tys. zł 6,8 tys. zł 29,4 tys. zł 4,3 tys. zł 47,2 mln zł 70,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016