Poprzednio

DELFO POLSKA

Nazwa pełna

MA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000065211

NIP

6462336513

REGON

273823276

Adres siedziby

Turyńska 100, 43-100 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jednoosobowo

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 6 grudnia 2017 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

13,2 mln zł

2019 r.

7,6 mln zł

2018 r.

564,7 tys. zł

2017 r.

41,1 tys. zł

2016 r.

28,8 tys. zł

2012 r.

1,9 mln zł

2011 r.

22,2 tys. zł

2010 r.

7,5 tys. zł

2009 r.

10,9 tys. zł

2006 r.

8,9 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8,9 tys. zł 10,9 tys. zł 7,5 tys. zł 22,2 tys. zł 1,9 mln zł 28,8 tys. zł 41,1 tys. zł 564,7 tys. zł 7,6 mln zł 13,2 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MAPOLSKA.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15191 SĄD REJONOWY W KATOWICACH,WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000