Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 13 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY GRYF TCZEW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000651958

NIP

5932600824

REGON

362673112

Data rejestracji

13 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Elżbiety 21A, 83-110 Tczew, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe powyżej kwoty 500 złotych muszą być podpisywane przez prezesa zarządu oraz jednego z członków zarządu. Do kwoty 500 zł. Wystarczy podpis prezesa zarządu. Do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych w sprawach finansowych i majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający łącznie z jednym z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017