Nazwa pełna

CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000651843

NIP

7773274223

REGON

366068431

Adres siedziby

Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

54,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  54,8 mln zł

  Liczba udziałów

  1096200

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

296,1 tys. zł

2018 r.

2,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,1 mln zł

2,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017