Poprzednio

CARROTPOL

Nazwa pełna

ZAMZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000651113

NIP

6050071850

REGON

366063250

Adres siedziby

Warszawska 21 / 20, 25-512 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu - niezależnie od pełnionej w nim funkcji. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie niezależnie od pełnionej funkcji.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  15 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 maja 2023 r.

  Wartość udziałów

  22,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 listopada 2023 r.

  Wartość udziałów

  7,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017