Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

130,5 mln zł

39 mln zł

2007 - 2013

4

46,3 mln zł

15,8 mln zł

Łącznie

9

176,8 mln zł

54,8 mln zł