Nazwa pełna

DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000650758

NIP

9131002458

REGON

930467063

Adres siedziby

28, Zabrodzie, 52-351 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego: prezes zarządu samodzielnie. 2) w przypadku zarządu wieloosobowego: a) prezes zarządu samodzielnie, b) trzech członków zarządu działających łącznie, c) dwóch członków zarządu działających łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 listopada 2019 r.

  Wartość udziałów

  981,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  19630

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

25,3 mln zł

2019 r.

32,9 mln zł

2018 r.

552,6 tys. zł

2017 r.

332 tys. zł

2016 r.

6,1 mln zł

2015 r.

246,3 tys. zł

2014 r.

352,9 tys. zł

2013 r.

10,2 mln zł

2012 r.

3,8 mln zł

2011 r.

677,3 tys. zł

2010 r.

638,6 tys. zł

2009 r.

501,2 tys. zł

2008 r.

1,3 mln zł

2007 r.

402,6 tys. zł

2006 r.

358,9 tys. zł

2005 r.

312,2 tys. zł

2004 r.

132,5 tys. zł

2003 r.

248,3 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
248,3 tys. zł 132,5 tys. zł 312,2 tys. zł 358,9 tys. zł 402,6 tys. zł 1,3 mln zł 501,2 tys. zł 638,6 tys. zł 677,3 tys. zł 3,8 mln zł 10,2 mln zł 352,9 tys. zł 246,3 tys. zł 6,1 mln zł 332 tys. zł 552,6 tys. zł 32,9 mln zł 25,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

130,5 mln zł

39 mln zł

2007 - 2013

4

46,3 mln zł

15,8 mln zł

Łącznie

9

176,8 mln zł

54,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.DIJO.PL

Adres e-mail

BIURO@DIJO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016