Nazwa pełna

HUGETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000649351

NIP

5170378148

REGON

365942044

Adres siedziby

Stanisława Moniuszki 11, 35-015 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2016 r.

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 listopada 2016 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,7 tys. zł

2021 r.

84,6 tys. zł

2020 r.

180,6 tys. zł

2017 r.

6,5 tys. zł

2017
2020
2021
2022
6,5 tys. zł 180,6 tys. zł 84,6 tys. zł 3,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

2

19,4 mln zł

15,2 mln zł

2014 - 2020

2

26,6 mln zł

24,9 mln zł

Łącznie

4

46 mln zł

40,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.HUGETECH.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017