Nazwa pełna

SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064794

NIP

6760075768

REGON

008072826

Adres siedziby

Kościuszki 37, 30-105 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU - BRAK INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKĘ Z UPRAWNIENIAMI WŁAŚCICIELSKIMI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10,4 tys. zł

2021 r.

75 tys. zł

2020 r.

3,3 mln zł

2019 r.

67,5 tys. zł

2015 r.

135 tys. zł

2014 r.

103,4 tys. zł

2013 r.

103,4 tys. zł

2012 r.

135,8 tys. zł

2011 r.

25,3 tys. zł

2010 r.

1,7 tys. zł

2009 r.

25,6 tys. zł

2008 r.

17,2 tys. zł

2006 r.

6,4 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020
2021
2022
6,4 tys. zł 17,2 tys. zł 25,6 tys. zł 1,7 tys. zł 25,3 tys. zł 135,8 tys. zł 103,4 tys. zł 103,4 tys. zł 135 tys. zł 67,5 tys. zł 3,3 mln zł 75 tys. zł 10,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4838 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001