Nazwa pełna

SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064794

NIP

6760075768

REGON

008072826

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Kościuszki 37, 30-105 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Drukowanie I działalność usługowa związana z poligrafią

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna gier I zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Reklama

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 powiązań historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 powiązanie historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 powiązań historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4838 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001