Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 10.10.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2019

  • 12.07.2018

    Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2019

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017