Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 10 października 2019 r.

Nazwa pełna

FLEX SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000647095

NIP

5252685170

REGON

365913628

Data rejestracji

23 listopada 2016 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Malinowska 28, 83-100 Tczew, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja elementów elektronicznych

 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2018 r. — 31 marca 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu reprezentuje samodzielnie spółkę

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 24 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2019