Nazwa pełna

"MAZOWIECKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY - PARK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU"

KRS

0000646794

NIP

5671908717

REGON

365881756

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

17 listopada 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składają łącznie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.MPNT.PL

Adres e-mail

INFO@MPNT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017