Nazwa pełna

RSQ TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000646704

NIP

7831749566

REGON

365856095

Adres siedziby

27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 listopada 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

13,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA PODMIOTU W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM W NIM FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

146 tys. zł

2018 r.

2,8 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4 mln zł

2,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017