Poprzednio

INICJATYWA EKOLOGICZNA NA RZECZ LUDZI I ZWIERZĄT STOWARZYSZENIE KURKA WODNA

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KURKA WODNA

KRS

0000646525

NIP

6342878476

REGON

365893647

Adres siedziby

Obroki 57C / 14, 40-833 Katowice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 listopada 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021