Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 27 sierpnia 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

27 sierpnia 2019 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

6 września 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »