Nazwa pełna

COM40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000646190

NIP

6222353050

REGON

250987202

Adres siedziby

Podkocka 4B, Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentacji spółki przysługuje samodzielnie komplementariuszowi, w imieniu którego działa: prezes zarządu - krzysztof błaszczyk, przy czym w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 grudnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  242.765.499,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  242.765.499,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 1 grudnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  161.843.666,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  161.843.666,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016