Nazwa pełna

VINCI & VINCI KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000645862

NIP

9691621033

REGON

365815156

Data rejestracji

8 listopada 2016 r.

Data ostatniej zmiany

10 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 8 listopada 2016 r.

  55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 marca 2017 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 marca 2017 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 marca 2017 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017