Nazwa pełna

TELE UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000645840

NIP

9462664070

REGON

365807487

Data rejestracji

7 listopada 2016 r.

Data ostatniej zmiany

19 marca 2019 r.

Adres siedziby

Graniczna 4 / 18, 20-010 Lublin, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-12-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Transport drogowy towarów

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: a)jeśli zarząd jest jednoosobowy: - samodzielnie prezes zarządu, b)jeśli zarząd jest wieloosobowy: - każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 7 listopada 2016 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@TELEUP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016