Poprzednio

BUSTER GFC

Nazwa pełna

BUSTER GFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000644829

NIP

5561514644

REGON

091392319

Adres siedziby

Wiejska 81, 88-101 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

13,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu odpowiednio prezes, wiceprezes albo członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes samodzielnie albo jeden wiceprezes lub członek zarządu łącznie z prezesem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  12,8 mln zł

  Liczba udziałów

  12805

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 mln zł

2020 r.

629,8 tys. zł

2019 r.

103,6 tys. zł

2017 r.

61,6 tys. zł

2015 r.

28,5 tys. zł

2014 r.

499,6 tys. zł

2010 r.

218,1 tys. zł

2010
2014
2015
2017
2019
2020
2021
218,1 tys. zł 499,6 tys. zł 28,5 tys. zł 61,6 tys. zł 103,6 tys. zł 629,8 tys. zł 4,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016